İSLAM DİNİNİN SEMBOLÜ CAMİLERİMİZ VE ÇELİK MİNARELER

İSLAM DİNİNİN SEMBOLÜ CAMİLERİMİZ VE ÇELİK MİNARELER

Camilerimizde çelik minare 'ler görsellikleriyle, renk, model ve ışıklandırılmış çeşitleriyle de camilere ayrı bir zenginlik katmaya devam ediyor. Çelik minareler islam dininin sembolüdür. Minareler, ezan okumak ve sesi çevreye yayabilmek amacıyla camilere bitişik ya da ayrı yapılan, bir ya da birkaç balkonu (şerefe) bulunan kule biçimli yüksek yapılardır.

İslam dini mimarisinin başlıca yapı tiplerinden olan cami ve mescitlerin en karakteristik ögelerinden biri olan çelik minare, bu yapılar için simgesel bir değer taşımakta yapılara dönem ve üslup bakımından belirli bir kimlik vererek, yapıları kent dokusunda daha anlamlı bir hale getirmektedir.

Minareler mimari olarak 9 bölümden oluşur. Minarenin bölümleri; temel, kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek, külah, alem ve merdivenlerdir. Günümüzde teknolojinin de imkanlarından faydalanılarak üretilen çelik minare modelleri tercihte ilk sırada yer almaktadır. Gerek dayanıklılığı gerekse beton yapılara göre daha uygun maliyeti ile çelik minareler tüm camilere adeta göz kırpmaktadırlar.

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ;